Holi 2021

सुखाच्या  रंगांनी आपले जीवन रंगीबेरंगी होवो,  होळीच्या ज्वालेत वाईटाचा समूळ नष्ट होवो !

Credit: Tejas Malse (editing), Photos : Annirudh Rudy, Sandesh Shelar and Tejas Malse